Ehitise tuleohutusaudit

Millal on Tuleohutusauditit vaja?

 •  Puudub ehitamise aluseks olev projekt ja ehitusdokumentatsioon või mõlemad ja ehitise tuleohutuses ei ole Päästeametil võimalik veenduda
 • Ehitise kasutusviisi ja/või kasutusotstarbe muutmisel tuleb hinnata, kas uus tegevus antud ehitises on lubatav

Mida Tuleohutusaudit sisaldab?
 • Ehitusdokumentatsiooni auditeerimine
 • Ehitise tuleohutusklassi, kasutusviisi ja kasutusotstarbe hindamine
 • Ehitise tuleohuklassi ja tulekaitsetaseme hindamine
 • Ehitises tuletõkkesektsioonide auditeerimine
 • Ehitise kandekonstruktsioonide auditeerimine
 • Ehitise pindade ja ehitusmaterjalide tuletundlikkuse auditeerimine
 • Ehitisest evakuatsiooni nõuetele vastavuse auditeerimine
 • Päästemeeskonna tegutsemisvõimaluste auditeerimine
 • Ehitistevahelise tule leviku auditeerimine
 • Ehitises täiendavate ohtude (küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteem) auditeerimine
 • Ehitises paiknevate ja ehitisse nõutud tuleohutuspaigaldised

Kes võib Tuleohutusauditit läbi viia?

Auditit võib teha ainult Tuleohutusekspert tase 6 kutsekvalifikatsiooni omav isik.

Meil on olemas oma tuleohutusekspert.
Madis Moor, Kutsetunnistuse nr:120176
MTR registreering: Ehitise audit EEK001299

Küsi pakkumist
madis@tuki.ee
+372 556 41915