Tulenevalt 01.04.2021 jõustunud Tuleohutuse Seaduse muudatusest on kohustus lisaks tavapärastele ekspertiisidele läbida eraldi ekspertiisist ka Tuleohutuseosale. Tuleohutuse osa ekspertiis võivad koostada ainult Tuleohutuseekspert tase 6 kvalifikatsiooni omavad isikud.

Millistele objektidele tuleb ekspertiis koostada:

'Ekspertiis tuleb teha ehitusprojektile, mis sisaldab järgmiste ehitiste, milles saab samaaegselt viibida enam kui 50 inimest, püstitamist, rajamist, ümberehitamist või laiendamist:
  1) hoolekandeasutuste hooned;
  2) ühiselamu;
  3) majutushooned;
  4) toitlustushooned;
  5) büroohooned;
  6) kaubandushooned;
  7) teenindushooned;
  8) terminalid;
  9) parkimismaja;
  10) meelelahutushooned;
  11) muuseumi- ja raamatukoguhooned;
  12) haridus- ja teadushooned;
  13) haiglad ja muud ravihooned, välja arvatud kinnipidamiskoha haigla;
  14) spordihooned;
  15) kultus- ja tavandihooned;
  16) spordi- ja puhkerajatised.


Pakub huvi?
Võta meiega ühendust: Tuleohutus@tuki.ee
Või helista +372 44 77 009