Küttesüsteemi ekspertiis

Miks on küttesüsteemi ekspertiisi vaja?

Kasutusloa menetluses on vajalik tehnosüsteemide täitedokumentatsiooni olemasolu. Kui vastavad ehitusdokumendid puuduvad, siis tuleb seda ehitusliku vastavust tõendada küttesüsteemi ekspertiisiga. Eksperthinnangu eesmärgiks on anda hinnang, kuidas on küttesüsteem ehitatud ja kas on vajalik tarvidusele võtta meetmed olukorra parandamiseks.


Mida küttesüsteemi ekspertiis sisaldab?
  • Küttesüsteemi ehitus-, paigaldus- ja kasutusdokumentatsiooni ning hooldusdokumentatsiooni kontroll
  • Kütteseadme kontroll
  • Ühenduslõõri kontroll
  • Korstna kontroll
  • Küttesüsteemi puhastatavuse kontroll
  • Küttesüsteemi läbiviikude mõõdistamine ja jooniste koostamine
  • Eksperthinnangu koostamine
  • Küttesüsteemi ekspertiisi käigus võib olla vajadus konstruktsioone avada kontrollimise eesmärgil ja teostada küttesüsteemi kontrollkütmist

Kes võib teha küttesüsteemi ekspertiisi?

Küttesüsteemi ekspertiisi võib teostada ainult isik kellel on vastav kutsekvalifikatsioon.
Meie omame kutsekvalifikatsiooni Tuleohutusekspert tase 6, mis on kõrgeim tuleohutuslik kutse.

Tuki OÜ poolt koostatud ekspertiisid on kaitstud inseneri/arhitekti vastutuskindlustusega!
Enne töö tellimuse esitamist veenduge, et olete tutvunud
Töövõtulepingu üldtingimustega.

Küsi pakkumist meie kvalifitseeritud eksperdilt
tuleohutus@tuki.ee
Klienditeenindus +372 44 77 009

Email again: