Tuleohutuse enesekontrolli aruanne


Koos tuleohutuse seaduse jõustumisega hakkas kehtima tuleohutuse enesekontrolli nõue, enesekontrolli kohuslase parameetrid on välja toodud „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ LISA 2.

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne
on asjakohane ka neile ettevõttetele, kes ei ole aruande kohuslane, antud dokument annab selge ülevaate tuleohutuse eest vastutavale isikule objekti tuleohutuse alasest olukorrast.

MTR registreering: FTO-000062- Tuleohutusteenused

Ära jää ootama 30. märtsi, vaid telli aruanne OÜ Tukilt.
Küsi hinnapakkumist: tuleohutus@tuki.ee või
Klienditeenindus +372 4477009