Operatiivkaartide koostamine

Alates 2015. aasta Juulist on uue Ehitusseadustikuga nõutud ka erinevad dokumendid, mis tuleb uute hoonete puhul koostada ja on kasutusloa saamiseks vajalikud. Selleks on ka operatiivkaart, mille eesmärk on suuremate objektide puhul hõlbustada päästemeeskondade tegevust.

Vastavalt "Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded"

Tuleb operatiivkaart koostada järgmistele hoonetele:


  • Tuleohutuse enesekontrollikohustusega
  • Üheksa- ja enamakorruseline või mis on kõrgem kui 26 m
  • Mälestis või milles hoitakse mälestisi

Tuki professionaalne meeskond koostab teie hoonele arusaadava ja nõuetele vastava operatiivkaardi.
 

Küsi hinnapakkumist: tuleohutus@tuki.ee

Klienditeenindus +372 44 77 009