Tulekahjukorral tegutsemise plaan


 Tulekahjukorral tegutsemise plaani olemasolu on kohustuslik eneskontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustusega ettevõtetel, kuid selle olemasolu väiksemates ettevõtetes tagab töötajate ühtsema tuleohutusalase teadlikkuse.

Plaani eesmärgiks on tagada inimeste teadlikkus tulekahju korral tegutsemisel ja kiire ohutu evakuatsiooni läbiviimine tulekahju korral.Töötaja oskuslik tegutsemine tulekahju olukorras aitab ära hoida suure varalise kahju tekke ettevõttele ja säästa inimelusid.

Küsi pakkumist
Küsi hinnapakkumist: info@tuki.ee
Klienditeenindus +372 56202066