-------------------------------------------------------------------------------------------
       Madis Moor
   Tuleohutusekspert tase 6
   Kutsetunnistus: 178350
   Turvasüsteemide projekteerija tase 6
   Kutsetunnistus:159538
   E-mail: madis@tuki.ee
  
   Info: Tuleohutuses tegev alates 2007. aastast.
   Haridus: Rakenduslik kõrgharidus
   Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal

-------------------------------------------------------------------------------------------

          Rainer Asuküla
    Tuleohutusspetsialist tase 5
    Kutsetunnistus: 146276
    E-mail: rainer@tuki.ee
    
    Info: Tuleohutuses tegev alates 1993. aastast.
    Haridus: Rakenduslik kõrgharidus
    Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal
  

             ---------------------------------------------------------------------------------
---------     
         Pavel Leontjev 
    Tuleohutusspetsialist tase 5
   Kutsetunnistus: 178343
    E-mail: pavel@tuki.ee
   
    Info: Tuleohutuses tegev alates 2011. aastast.
    Haridus: Rakenduslik kõrgharidus
    Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal

-------------------------------------------------------------------------------------------
   Sergei Manekin 
    Tuleohutusspetsialist tase 5
   Kutsetunnistus: 178346
    E-mail: sergei@tuki.ee
   
    Info: Tuleohutuses tegev alates 1998. aastast.
    Haridus: Rakenduslik kõrgharidus
    Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal

-------------------------------------------------------------------------------------------
        
   Anton Lukitšev                                         
     Hooldusjuht
    Info: Tegev olnud päästealal alates 2010. aastast.
    Haridus: Rakenduslik kõrgharidus
    Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal   

-------------------------------------------------------------------------------------------
      Priit Kuslap                                              
    Tegevusala: Tuleohutuspaigaldiste tehnik
    Info: Tegev olnud päästealal alates 1999. aastast.
    Haridus: Kesk-eriharidus
    Sisekaitseakadeemia Päästeteenistuse erialal
-------------------------------------------------------------------------------------------

         Margarita Juhkova                                         
     Tegevusala: Administraator-Klienditeenindaja Jõhvi esinduses
      Haridus: Keskharidus