Suitsueemaldussüsteemide eesmärgid

Suitsutõrje põhieesmärgid määravad suitsueemaldusseadmete valiku, dimensioonimise ja töökindluse kriteeriumid.

Suitsutõrje eesmärgid on:

  • hoida evakuatsiooni- ja sisenemisteed suitsuvabadena evakueerimiseks vajaliku aja;

  • toetada päästetöid suitsuvaba tsooni moodustamisega;

  • pidurdada täispõlemise faasi saabumist ja seega aeglustada kahjutule kasvu või takistada kahjutule arenemist täispõlemise faasini;

  • kaitsta seadmeid, sisustust ja ehitises olevat vara (inventari) suitsukahjustuste eest;

  • vähendada kuumade põlemisgaaside temperatuuri mõju ehitise konstruktsioonidele, fassaadidele või klaaspindadele;

  • vähendada nõe-, suitsu- ja soojuskahjustusi;

  • tekitada ülerõhk vastu evakuatsioonisuunda, tänu millele puhastub evakuatsioonitee suitsust;

  • vähendada suitsu tihedust.

Teostame Suitsueemaldussüsteemide kontrolli ja hooldus vastavalt kehtivatele standarditele.

Meie MTR registreering: FEH000580

Suitsueemaldusüsteemi tuleb kontrollida ja hooldada vähemalt neli korda aastas
Email again: